Wiele osób, w ciągu całego swojego życia jest w stanie zgromadzić majątek o dużej wartości, który po śmierci trafi do najbliższej rodziny zmarłego. Prawo w dość jasny sposób reguluje w jakich proporcjach spadek zostanie rozdzielony pomiędzy najbliższe osoby. Jednakże, jeśli właściciel majątku chce podzielić go w sposób inny niż ustawowy, konieczne jest prawidłowe sporządzenie testamentu. Mając na uwadze, jak wiele osób boryka się z tym problemem, w dzisiejszym artykule skupimy się na tym jak sporządzić testament. 

Kto powinien sporządzić testament

Testament powinien być przygotowany szczególnie przez te osoby, które nie są zdecydowane na przekazanie swojego majątku spadkobiercom ustawowym. Dobrym przykładem mogą być tutaj osoby starsze, które nie posiadają bliskiej rodziny. W takiej sytuacji spadek przypada dalszym krewnym, których potencjalny spadkodawca może nawet nie znać. Taka osoba więc może przepisać swój majątek w testamencie przyjaciołom, którzy się nią zajmowali w trudnych okresach jej życia bądź organizacjom pozarządowym lub charytatywnym. Identyczna sytuacja może powstać w przypadku tak zwanych „niewdzięcznych dzieci”. Rodzice, którymi dzieci nie zajmowały się w czasie choroby czy starości nie zawsze życzą sobie, by owoc pracy przeszedł na ich potomków, które nie interesowały się losami ojca bądź matki. By ominąć prawo spadkowe niezbędne jest napisanie testamentu. 

Prawidłowe sporządzenie testamentu

Istnieją dwa sposoby spisania testamentu. Pierwszym, najprostszym sposobem, jest napisanie go własnoręcznie. Ważne, aby testamentu nie spisywać na komputerze, ani nawet nie dyktować osobie trzeciej. Jedynie testament spisany własnymi rękami może być uznany za wiążący. Testament powinien również posiadać datę sporządzenia oraz własnoręczny podpis, najlepiej składający się z pełnego imienia i nazwiska. Drugą metodą sporządzenia testamentu jest spisanie go u notariusza. Jest to najpewniejszy sposób, dorównujący mocą innym dokumentom urzędowym. Tego typu dokument jest niepodważalny, gdyż widnieje na nim pieczęć notarialna. 

Śmierć Okiem Prawnika.pl

Powyższa grafika obrazowo przedstawia najważniejsze elementy, konieczne do uwzględnienia w testamencie.

Sporządzenie testamentu – na co zwrócić uwagę?

Warto pamiętać, że testament spisany przez osobę ubezwłasnowolnioną nie ma mocy prawnej. Ponadto, chociaż nie jest to obowiązkowe, warto zapisać datę sporządzenia testamentu. Ułatwi to dochodzenie czy osoba w trakcie spisywania testamentu była ubezwłasnowolniona czy jeszcze nie, a także kolejność sporządzonych testamentów. Warto pamiętać o tym, iż osoba spisując testament ma możliwość zmiany i edycji postanowień testamentu w dowolnej chwili. Każdą zmianę trzeba jednak opatrzyć aktualną datą. Po napisaniu testamentu istotne jest poinformowanie członków rodziny o istnieniu tego typu dokumentu. Dzięki temu, po śmierci spadkodawcy, spadkobiorcy mogli otworzyć sprawę spadkową.