Temat śmierci należy do tematów tabu. Jednak są instytucje, które ze śmiercią spotykają się codziennie. Niemal na każdym oddziale szpitalnym czy zakładach opiekuńczo leczniczych dochodzi do zgonów. Są takie oddziały, na których następuje to częściej niż na innych, co nie zmienia faktu, że każdy pracownik ochrony zdrowia musi wiedzieć jakie są procedury w takim przypadku. Już podczas nauki na uczelniach uczy się przyszłych medyków jak postępować po zgonie pacjenta. Jest to pewnego rodzaju schemat, a zawarte w nim procedury są takie same w praktycznie wszystkich placówkach. 

Postępowanie w przypadku śmierci

Szpital ma obowiązek zabezpieczenia ciała po stwierdzeniu zgonu do momentu odebrania przez zakład pogrzebowy. Czynności można ułożyć w następującej kolejności:

–  stwierdzenie śmierci pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań i wypisanie karty zgonu przez lekarza prowadzącego lub lekarza który w tym czasie pełni dyżur na danym oddziale,

– po stwierdzeniu zgonu następuje przygotowanie ciała do dalszych czynności. Rzeczy osobiste pacjenta przechowywane są przez szpital do momentu odbioru ich przez kogoś z rodzinny osoby zmarłej

– ciało zmarłej  osoby jest umieszczane w specjalnym worku z materiału i umieszczone na blaszanym wózku, przeznaczonym wyłącznie do przewozu zmarłych

– po dwóch godzinach w post morte ciało trafia do prosektorium. Czynnością tą najczęściej zajmuje się tym zazwyczaj jedna osoba. Drogę z reguły wyznaczają podziemne tunele.

Wyjaśnienie terminów

Umieszczaniem zwłok w tych specjalnych pokrowcach zajmują się pielęgniarki lub opiekunowie medyczni. W przypadku wózka do transportu – metal jest materiałem łatwym do dezynfekcji, co też jest ważne w takich sytuacjach i warunkach szpitalnych. Post morte jest czymś w rodzaju wiatki, niewielkich rozmiarów, tak by zmieściły się dwa wózki z ciałami. Są one budowane przy każdym oddziale szpitalnym. Po dwóch godzinach w post morte ciało jest zabierane do prosektorium. Do transportu służy tak zwana winda „brudna”, która nie jest używana do czynności „czystych” (przewóz czystej pościeli, transport pacjentów na badania, przewóz posiłków).

Pozostałe czynności

Niezbędnym do podjęcia krokiem jest zawiadomienie bliskich pacjenta lub w przypadku braku takich osób – ośrodka pomocy społecznej. Zazwyczaj robi się to telefonicznie i praktycznie niezwłocznie po wystawieniu karty zgonu.

Po zawiadomieniu mamy dwie możliwości – jeśli pacjent zmarł z przyczyn naturalnych np. choroba, ciało jest oddane rodzinnie w jak najkrótszym czasie. Zwłoki zabiera zakład pogrzebowy wynajęty przez rodzinę. Dodatkowo członkowie rodzinny dostają kartę zgonu, z którą należy się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego. Może to też zrobić pracownik świadczący usługi pogrzebowe. 

W drugiej wersji, czyli takiej gdzie podejrzewa się że do śmierci danej osoby przyczynił się ktoś lub na przykład kiedy podejrzewa się samobójstwo, konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok. Procedurę wykonuję lekarz patolog, zazwyczaj w zakładzie medycyny sądowej. Po wykonaniu sekcji ciało można oddać rodzinnie.