Śmierć bliskiego członka rodziny stanowi nie tylko trudne przeżycie emocjonalne, ale powoduje konieczność załatwienia wielu formalności. Chociaż część obowiązków można scedować na zakład pogrzebowy, to jednak niektórymi musimy zająć się sami. Nikt nie pójdzie za nas do parafii zmarłego czy ustali szczegóły wyglądu konsolacji. Ze względu na konieczność organizacji pogrzebu osobom pracującym przysługuje się na taką okoliczność urlop z tytułu śmierci członka rodziny.

Jaki jest wymiar urlopu z tytułu śmierci bliskiej osoby?

Kwestie prawne związane ze zwolnieniem pracownika z wykonywania pracy w sytuacji zgonu członka jego najbliższej rodziny reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Wymiar czasowy urlopu na taką okoliczność wynosi od 1 do 2 dni. Umożliwia to m.in. osobom bliskim spotkać się w domu pogrzebowym i uczestniczyć w nabożeństwach przed pochówkiem. Przepisy ściśle określają liczbę dni wolnych, jakie przysługują zatrudnionemu, w zależności od stopnia spokrewnienia z osobą zmarłą. W przypadku śmierci i pogrzebu: małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy lub ojczyma są to 2 dni urlopu. Natomiast, ze względu na śmierć: brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej, bądź też osoby, która znajdowała się pod opieką i utrzymaniem pracownika będzie to 1 dzień wolnego od pracy. Warto mieć świadomość, że osoba uprawniona do 2 dni takiego urlopu nie jest zobowiązana wykorzystać go dzień po dniu. Urlop ten może wykorzystać w różnych terminach.

Warto spojrzeń na poniższą grafikę, która bardziej obrazowo prezentuje ilość dni urlopu okolicznościowego, ze względu na stopień pokrewieństwa.

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego

Aby otrzymać urlop związany ze śmiercią oraz pogrzebem spokrewnionego członka rodziny należy złożyć u pracodawcy wniosek w przedmiotowej sprawie. Zazwyczaj zakład pracy posiada gotowy formularz takiego podania, w którym należy wskazać powód i termin udzielenia dnia lub dni wolnych. Do wglądu pracodawcy dołącza się również skrócony odpis aktu zgonu. Dokument ten nie jest bezwzględnie konieczny w momencie składania wniosku, można go okazać po powrocie do pracy. W sytuacji kiedy zgon członka rodziny nastąpi w czasie urlopu wypoczynkowego osoba zatrudniona ma możliwość wnioskowania o jego przerwanie i udzielenie urlopu okolicznościowego. Później, może kontynuować wstrzymany urlop.

Czy za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie?

Tak jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, za urlop okolicznościowy z tytułu śmierci członka rodziny, należy się wynagrodzenie za pracę. Nie można jednak otrzymać ekwiwalentu za ich niewykorzystanie. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że przewidziany prawem okres urlopu to minimalna norma ustawowa, co oznacza, że obowiązkiem pracodawcy która może zostać przez pracodawcę rozszerzona.