Śmierć bliskiej osoby jest zawsze przykrym i stresującym momentem w życiu rodziny i przyjaciół. Oprócz smutku i tęsknoty za zmarłym czeka nas również dopełnienie szeregu formalności. Mamy tu na myśli kwestie organizacji pogrzebu, ale także sprawy związane z rachunkiem bankowym. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów związanych z pochówkiem, wiele osób przygotowuje rodzinę na ten wydatek odkładając pieniądze na lokatach. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie czy możliwa jest wypłata środków z rachunku bankowego zmarłego oraz kto może to zrobić.

Wypłata z konta bankowego zmarłego – współwłaściciel lub pełnomocnik

Będąc współwłaścicielem rachunku bankowego osoby zmarłej, zgodnie z prawem bankowym. mamy możliwość wypłaty 50% środków zgromadzonych na rachunku. Do wypłaty pozostałej części środków niezbędne będzie postanowienie sądu o nabyciu spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia. Dokumenty te jednoznacznie wskazują osoby, które są uprawnione do otrzymania reszty pieniędzy pochodzących z rachunku bankowego. W momencie zgłoszenia śmierci (pokazania aktu zgonu) posiadacza rachunku bank automatycznie blokuje środki pieniężne, które są w posiadaniu zmarłego.

ŚmierćOkiemPrawnika.pl

Wypłata z konta bankowego zmarłego a brak powiązania z kontem

Wypłata środków z rachunku bankowego zmarłego przez osobę, która nie posiada żadnych powiązań z kontem jest możliwa jedynie po sprawie spadkowej. Konieczne będzie dostarczenie do banku orzeczenia sądu o nabyciu spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzający nabycie składników spadku zmarłego. Jeżeli wśród spadkobierców wymienionych jest więcej niż jedna osoba, istotne jest, by wszystkie osoby pojawiły się w banku jednocześnie. 

Wypłata z konta zmarłego na koszty pogrzebu

Jak wiemy, każdy dom pogrzebowy informuje bliskich o należnym im zasiłku pogrzebowym. Zasiłek pogrzebowy jest jednak najczęściej przekazywany już po wszystkich uroczystościach. Istnieje przepis, zgodnie z którym koszty pogrzeby mogą być również poniesione ze środków zmarłego. Wtedy osoba organizująca ceremonię pogrzebową (nie musi być to najbliższa rodzina), musi w banku przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszta pogrzebu. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów bank wypłaca zainteresowanej osobie równowartość poniesionych kosztów.

Jakie wydatki możemy uznać za koszty organizacji pogrzebu? Odpowiedź na poniższej grafice.

ŚmierćOkiemPrawnika.pl

Dyspozycja na wypadek śmierci 

Jest jednak sposób na bezproblemową wypłatę środków z rachunku bankowego zmarłego. Każdy klient banku ma możliwość złożenia w banku Dyspozycji na wypadek śmierci. Jest to dokument, w którym klient wskazuje, kto w wypadku jego śmierci może bez formalności wypłacić pieniądze z rachunku bankowego. Dyspozycja może być złożona na jedną osobę bądź na kilka z uwzględnieniem, jaka wartość procentowa środków powinna być jej powierzona. Zastrzeżeniem jest, iż maksymalna kwota dyspozycji na wypadek śmierci nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jeżeli osoba zmarła pracowała, warto pamiętać także o odprawie pośmiertnej, która wypłacana jest przez pracodawcę najbliższej rodzinie.